FILMBOX

Identyfikacja kanału
Zakres działań: 

Stworzenie animacji i oprawy graficznej kanału filmowego Filmbox.

Inne realizacje

Browar Solipiwko  - identyfikacja wizualna i opakowania