FILMBOX

Identyfikacja kanału
Zakres działań: 

Stworzenie animacji i oprawy graficznej kanału filmowego Filmbox. Po naszej stronie była koncepcja kreatywna oprawy, która miała odzwierciedlać nowoczesność tego kanału.

Inne realizacje

NOMONO Freestyle Polish IPA - projekt etykiety
HUNDOG Opakowanie