FILMBOX

Identyfikacja kanału
Zakres działań: 

Stworzenie animacji i oprawy graficznej kanału filmowego Filmbox. Po naszej stronie była koncepcja kreatywna oprawy, która miała odzwierciedlać nowoczesność tego kanału.

Inne realizacje

AVOCA Art in furniture
MISS BIG FOOT Foreign Extra Stout
NOMONO New Zealand Freestyle APA