FILMBOX

Identyfikacja kanału
Zakres działań: 

Stworzenie animacji i oprawy graficznej kanału filmowego Filmbox. Po naszej stronie była koncepcja kreatywna oprawy, która miała odzwierciedlać nowoczesność tego kanału.

Inne realizacje

NIXON Branding Chrono 48-20
Nomono logoset 2016